Tanulmányok értékelése

Normál osztályzattal

  1. Egyértékű osztályzatok: órai munka, röpdolgozat, felelés, versenyen eredményes szereplés, érdemileg értékelhető szorgalmi feladat(ok)
  2. Kétértékű osztályzatok: témazáró elmélet, gyakorlati dolgozat, versenyen kiváló eredményes szereplés

Témazáró dolgozatok

Többnyire kétrészből áll:

  1. Gyakorlati rész : kb. 30perc, melyben a tanuló a begyakorolt, a számítógéppel végrehajtandó részről ad számot
  2. Elméleti rész : kb. 15perc, melyben a tanuló a gyakorlat és a kapcsoldó elméletről ad számot egy teszt kitöltésével (ez többször is megismételhető)
A tanuló a gyakorlati részben az adott programról, annak funkcióinak használatóról ad számot egy megadott feladat elkészítésével (képrajzolás, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítése, internet használata, programozás). A gyakorlati dolgozat NEM JAVÍTHATÓ. Kivételt képez a félévi és év végi záráskor, ha valakinek a lezárása kétesre áll.
Az elméleti teszt elsősorban gyakorlati részek (használat, alkalmazás) kérdést járják körbe, de a témához szorosan kapcsolódó elméleti, pl. szakszó használatra is rákérdez.
Az elmélet értékelése, a program automatikusan számolja ki:
55%-> 2
65%-> 3
75%-> 4
85%-> 5

Versenyek

A házi versenyek nem tartóznak ide, mert azok "címkézett" számon kérések, melynek plusz hozadéka egy-egy alkotás kiemelése. Jelenleg 8-8 kiválasztott tanuló a Haller iskola által szervezett BIT bajnokságon vehet részt

FIGYELMEZTETÉS

Az órai munkák és a dolgozatok pótlása a TANULÓ FELADATA. Amennyiben ezeket a biztosított pótlási időben, időszakban nem végzi el a tanuló, a hiányosságnak megfelelően osztályzásra kerülnek!!!
(Amennyiben nem jelenik meg a tanuló a megbeszélt időpontok egyikében sem az egyenértékű a be nem adott dolgozattal!!!)